Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Liturgiczna Służba Ołtarza

…"Chrystus Pan mając sprawować z uczniami ucztę paschalna, na której ustanowiła święta Ofiarę swego Ciała i Krwi, polecił przygotować przestronna komnatę, usłana" (Łk 22,12).

 

Kościół zawsze uważał, że polecenie to odnosi się również do niego, gdy ustanowił przepisy dotyczące sprawowania Najświętszej Eucharystii co do duchowego przygotowania ludzi oraz miejsc…(OWMR)

 

Kościół już od początku swojego istnienia dbał o to, by liturgia szczyt i źródło jego życia, była sprawowana w należytym porządku i pobożnie. Już w starożytności byli ludzie specjalnie wyznaczeni którzy pomagali następcom apostołów w sprawowaniu pamiątki Świętej Ofiary. Z rozwojem chrześcijaństwa i wzrostem liczby wiernych nauce Chrystusa liczba usługujących kapłanom się z powiększyła, obecnie każda wspólnota parafialna posiada grono wyznaczonych i przygotowanych osób które pomagają kapłanom przy sprawowaniu Najświętszej Eucharystii, Liturgiczna Służbę Ołtarza.

 

Służba liturgiczna w Kościele polskim to kilkadziesiąt tysięcy chłopców i dziewcząt ze szkoły podstawowej, średniej i szkól wyższych których można spotkać w każdej parafii również i nasza parafia może się nimi poszczycić. Szczególny wkład w obecny charakter Liturgicznej Służby Ołtarza w naszym kraju ma Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, kierujący przez wiele lat Krajowym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej.

 

W naszej parafii liturgiczna Służba Ołtarza liczy około 100 osób. Ministranci stanowią mniejsza cześć jest ich blisko czterdziestu, pozostałość stanowią lektorzy którzy są u nas przyjmowani jeszcze w klasach szkoły podstawowej (starsi ministranci nazywający się młodszymi lektorami) Są oni jednak na tyle dojrzali aby móc pełnić odpowiedzialna rolę przekazywania Słowa Bożego.

 

Formacja ministrancka i lektorska przebiega w następujący sposób:

    > spędzanie czasu wspólnie podczas wyjazdów na wycieczki, ognisk itp.

    > wyjazdy na turnusy podczas ferii zimowych i wakacji o godzinie 10.00 dla lektorów przeprowadzane przez księdza lub animatorów

    > spotkania formacyjne w każdy poniedziałek przed mszą święta dla ministrantów, w soboty

    > msze z wyłącznym udziałem całej liturgicznej służby

    > udział w zawodach organizowanych dla ministrantów i lektorów

Spotkania formacyjne trwają przez cały rok szkolny w tym też czasie organizowany jest konkurs dla najbardziej zasłużonych ministrantów którzy w ciągu całego roku okazali się wyjątkowo skrupulatni i gorliwi w wypełnianiu swoich obowiązków. Nagrodę przyznaje i sponsoruje ks. Proboszcz.

 

Jako jedyna z nielicznych nasza parafia wykorzystuje niepełny program krakowski w formacji ministranckiej z bardzo dobrymi rezultatami. Przebieg cykliczny spotkanie formacyjnych jest następujący:

    > spotkanie rozrywkowe (ogniska, wycieczki, mecze)

    > spotkanie formacyjne

    > spotkanie tematyczne

   spotkanie praktyczne w kościele

Co roku odbywają się przyjęcie nowych ministrantów chcących służyć Bogu w Świętej Liturgii. Od października aspiranci mają organizowane spotkanie w soboty o godz. 9.00 na których pod okiem księdza i animatorów zdobywają odpowiednią wiedze i uczą się funkcji pełnionych przy ołtarzu aby w 4 tygodniu wielkiego postu zostali przyjęci do grona ministrantów.

 

Każdy aspirant musi opanować:

  > liturgię teoretyczną

  > historie patronów

  > hymn

  modlitwy ministranta przed mszą i po mszy

  > liturgię praktyczna

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania!

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Polecane strony

 

Poniżej prezentujemy adresy stron współpracujących z naszym serwisem, a także inne ciekawe linki, którym warto poświęcić chwilę uwagi.

 

 

  

 

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).