Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

w Cmolasie

Siostry Służebniczki

PRACE, KTÓRE WYKONUJĄ SIOSTRY

 

  •    Wystrój i dekoracja Kościoła oraz troska o czystość szat kościelnych.
  •    Prowadzenie Dziewczęcej Służby Maryjnej, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
  •    Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola – Ochronki św. Józefa.
  •    Katechizacja w Szkole Podstawowej od 0 do VI klasy. oraz opieka nad Szkolnym Kołem Caritas.
  •    Odwiedzanie chorych, samotnych, materialna i duchowa pomoc potrzebującym.

 

RYS HISTORYCZNY

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej /Starowiejskie/ powstało 3 maja 1850r. w Wielkopolsce. Założył je bł. Edmund Bojanowski, który był prekursorem Soboru Watykańskiego II. W 1861r. hr. Potocka sprowadziła Siostry do Łańcuta, gdzie pracowały z dziećmi i opiekowały się chorymi. W 1863r. powstał pierwszy nowicjat Służebniczek w Małopolsce w Łańcucie, do którego wstępowały dziewczęta pełne zapału i poświęcenia, by podjąć dzieło miłości i miłosierdzia wobec najbardziej bezbronnych - dzieci na wzór Niepokalanej.

Służebniczki NMP NP realizują swe powołanie obejmując swym misyjnym zasięgiem niemal cały świat, niosąc potrzebującym i niechcianym Boga, a wszystko dzięki temu Bożemu ziarnu rzuconemu w glebę schorowanego ciała Edmunda Bojanowskiego, które wydało plon stokrotny w działalności apostolskiej i charytatywnej Siostr, rozsianych po wioskach i miastach Polski, Europy, w głębi Afrykańskiego buszu, po rozległych stepach Kazachstanu i Syberii, a także na ziemi Amerykańskiej. Siostry pracują w ochronkach, przedszkolach, szkołach, w świetlicach, sierocińcach, domach pomocy społecznej dla niepełnosprawnych, w szpitalach; podejmują różne formy apostolstwa w parafiach, prowadzą w krajach misyjnych szkoły, kliniki, pracują wśród chorych na AIDS.

Siostry Służebniczki pracują również w Cmolasie. Inicjatorem i fundatorem domu zakonnego dla Sióstr Służebniczek NMP NP w Cmolasie było małżeństwo: Katarzyna i Marcin Starzec. Na cele ochronki przekazali Zgromadzeniu 12 maja 1923 roku swój majątek – dom oraz 15 morgów ziemi.

Dnia 28 czerwca 1924 roku udały się do Cmolasu dwie pierwsze Siostry Służebniczki: s. Donata Bargieł i s. Edwarda Pruchnicka, które przyjechały ze Starej Wsi, koło Brzozowa z Domu Generalnego. Instalowała je przełożona sąsiedniej placówki w Weryni s. Alina Kolak. Ówczesny ks. proboszcz Melchior Zapała błogosławił Siostrom, życząc łaski Bożej na pracę w Cmolasie. Od samego początku zajęły się najmłodszymi dziećmi, gromadząc je w ochronce.

Ponieważ budynek mieszkalny był w złym stanie już w 1925r. pomyślano o budowie nowego domu. 1 Września 1925r. powstał nawet Komitet Budowy Ochronki w Cmolasie, w którym pracował ks. Jan Sarna. Na pokrycie kosztów budowy sprzedano część gruntu - pozostało 9 i ½ morga ziemi. Budowę zaczęto we wrześniu 1926r. Nowy dom zakonny miał być nie tylko budynkiem mieszkalnym, ale też przystosowany został do prowadzenia ochronki dla najmłodszych dzieci, Siostry najbardziej nasłonecznione pomieszczenia nowego domu oddały dla dzieci.

 

PRACE, JAKIE WYKONYWAŁY SIOSTRY

1925r. korzystało z ochronki 34 dzieci; w 1928r. – 50; w 1929 - 55; w 1930 - 60; w 1933 ponad 60 dzieci; w 1934 aż 115; w 1937 – 82; w 1939 – 90; w 1945 – 70; w 1946 – 65; w 1947 – 88; w latach 1952-1957 – 25; w chwili przejęcia przez państwo 20 lipca 1962 roku z przedszkola korzystało 25 dzieci.

Siostry Służebniczki prowadziły również kursy kroju i szycia W 1929 uczestniczyło w kursach 20 uczennic; w 1934 – 26; 1939 – 7 dziewcząt. Siostry prowadziły Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej od stycznia 1929 do 1939r. W 1929r należało do niego 34 dziewcząt, natomiast w 1939 już 45 dziewcząt. Ambulatoryjne pielęgnowanie chorych. Prace przykościelne (trzy kościoły: parafialny i 2 zabytkowe).

Po odebraniu przedszkola przez państwo Siostry podjeły katechizację. W 1962r. Siostry katechizowały ponad 60 dzieci; uczyły je w zakrystii kościoła parafialnego oraz po domach prywatnych, by nie tracić z dziećmi kontaktu. W 1967 uczyły religii 80 dzieci; od 1975 - 1977 Siostry katechizowały w pięciu punktach: 1975r. - 135 dzieci; 1976r. - 140; w 1977r. - 150 dzieci było katechizowanych przez Siostry.

Podczas II wojny światowej w 1939r. Siostry przygotowywały posiłki uciekinierom. Od 1942r. współpracowały z RGO prowadząc Kuchnię Ludową od lutego 1942r. do maja 1944r. W 1942r. korzystało z niej 150 osób; w 1943 - 130 do 140; 1944 – 70 osób.

Gdy dnia 13 kwietnia Niemcy zajęli plebanię Siostry przyjęły na mieszkanie ks. proboszcza Stanisława Jagłę i jego służbę do 1945r.

W 1980r. przedszkole przeniesiono do szkoły, gdzie w wolnych salach Siostry gromadziły dzieci, które w ciągu 5 godzin pobytu w szkole dostawały tylko herbatę.

7 października 1989r. po remontach w salach w domu Sióstr i po poświęceniu przez ks. proboszcza Kazimierza Szkaradka ochronka rozpoczęła działalność przez 8 godzin dziennie z pełnym wyżywieniem. Wówczas uczęszczało 27 dzieci. Rodzice swoje pociechy chętnie powierzają z zaufaniem opiece Sióstr, liczba dzieci zmienia się, chętnych jest zazwyczaj więcej niż można przyjąć. Obecnie w ochronce przebywa 33 dzieci.

Dnia 19 marca 1997r. ks. proboszcz Kazimierz Szkaradek dokonał poświecenia kaplicy domowej.

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Polecane strony

 

Poniżej prezentujemy adresy stron współpracujących z naszym serwisem, a także inne ciekawe linki, którym warto poświęcić chwilę uwagi.

 

 

  

 

Zabytkowy kościół. pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

 

Godziny otwarcia:

 

1) W  sezonie turystycznym od kwietnia do sierpnia w każdą sobotę i niedzielę od godz. 9.00 – 18.00. Poza sezonem turystycznym od września do marca obiekt czynny po wcześniejszej rezerwacja drogą telefoniczną 17 283 77 04 lub parafiacmolas@gmail.com).

 

2) Zwiedzanie w grupie z przewodnikiem (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).

 

3) Turyści indywidualni mogą skorzystać z pełnej oferty obiektu wraz z usługą przewodnicką w czasie uroczystości odpustowych 5-6 sierpnia  – o ustalonej stałej porze tj. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 godz. Zwiedzanie w innym terminie z przewodnikiem  (konieczna wcześniejsza rezerwacja drogą telefoniczną lub mailową).